Návštěva regionální koordinátorky

Návštěva regionální koordinátorky

Návštěva regionální koordinátorky a speciální pedagožky ve čtenářském klubu

Dne 27. března školní čtenářský klub na ZŠ Dubí 1 navštívily regionální koordinátorka projektu paní Nina Rutová a speciální pedagožka paní Eva Mrázová. Na předem dohodnuté schůzce se obě dámy zúčastnily klubového setkání, kde byla přítomna naprostá většina přihlášených dětí. Vše probíhalo v uvolněné atmosféře – děti se s klubovými vedoucími Markétou Vágnerovou a Adélou Hufovou účastnily společných čtenářských aktivit i si samostatně četly během dílny čtení. Regionální koordinátorka i speciální pedagožka průběh schůzky pozorně sledovaly a dělaly si poznámky, do některých situací se dle uvážení i aktivně zapojily. Když odešly děti, klubové vedoucí spolu s paní Rutovou a Mrázovou probraly průběh schůzky, sdělily si vzájemné dojmy a postřehy.