Veronika Černucká – spisovatelka

Veronika Černucká – spisovatelka

Návštěva spisovatelky Veroniky Černucké na ZŠ Dubí 1

V úterý 7. 5. 2019 navštívila ZŠ Dubí 1 spisovatelka detektivní literatury paní Veronika Černucká. Akce byla součástí projektu Školní čtenářské kluby na druhém stupni (Nová škola, o.p.s.), cílovou skupinou byli žáci, kteří čtenářský klub navštěvují, možnost zúčastnit se jí měli ale všichni žáci druhého stupně.

Byli rozděleni do dvou skupin podle věku a během besedy se seznámili s tím, jak vzniká detektivka, jaká je práce spisovatele, kde čerpá své nápady nebo jak dlouho vzniká kniha. Autorka jim představila své knihy, přečetla z nich ukázky a nechyběla tak ani chvilka napětí.

Mgr. Markéta Vágnerová, Mgr. Adéla Hufová