Aktivity školní družiny v říjnu a listopadu

Aktivity školní družiny v říjnu a listopadu

V měsíci říjnu nám ještě přálo velmi hezké počasí. Proto jsme dny často trávili v přírodě a na zahradě školy. Při té příležitosti si děti zahrály sportovně – taneční turnaj ve ,,Twister Dancer,, kde upevňovaly a osvojovaly své pohybové zdatnosti. Dalším a také velmi povedeným projektem bylo malování draků v přírodě. Děti k malování používaly ekologické barvy a přírodní materiál. Dále si vyzkoušely dlabání dýní, stavění bunkrů, připravily ptáčkům na zimu budky a zkrášlily vstupní vchod do budovy školy květinami.

V měsíci listopadu už podzim zavládl v plné síle a děti nemohly trávit tolik času venku. Proto jsme se rozhodli, že bychom mohli udělat „dobrý skutek“ a společnými silami začali vyrábět pelíšky pro opuštěná zvířata do útulku. Dětem se nápad velice líbil a projekt „Pelíšky“ byl během dvou týdnů zrealizován. Dne 6.12.2018 proběhne slavnostní předání pelíšků a jiných potřebných věcí útulku. Jako odměnou pro děti bude uskutečněna beseda a video projekce na téma „Zvířata jako vánoční dárek, ale na jak dlouho?“

Výlet na zámek Libochovice

Dne 27.11.2018 se družina ze ZŠ Dubí 1 zúčastnila zážitkového, interaktivního výletu na zámek Libochovice. Děti se na zámku vydaly do říše andělů a čertů. Úkolem bylo zachránit peklo, kde panoval ukrutný „Zmatek“. Dětem pomáhali dobří andělé. Děti všechny úkoly zvládly na výbornou a zachránily celou pekelnou říši. Kromě malého dárku si přivezly spoustu krásných zážitků a vzpomínek.

Veronika Mráčková