Bubnování ve školní družině

Bubnování ve školní družině

Neobvyklou zábavu měly děti školní družiny ve středu odpoledne, kdy je navštívily dvě ženy, odbornice na rytmickou práci s dětmi. Přivezly s sebou malé i větší bubínky a různé druhy perkusních nástrojů. Ty dětem půjčily na hraní a děti si tak mohly prověřit své rytmické schopnosti. Pod skvělým vedením těchto žen, děti měnily dle pantomimických gest a jiných signálů rytmus na svých nástrojích. Na závěr si děti zasloužily pochvalu za pohotovou reakci, pozornost i kázeň. Za ŠD vych. Dvorníková Št.