Cvičené sovy ve školní družině

Cvičené sovy ve školní družině

Děti ve školní družině opět navštívili ornitologové, tentokrát s cvičenými sovami. Děti se zatajeným dechem pozorovaly tyto vzácné a tajuplné ptáky. Velice názorně se seznámily s vlastnostmi a zvláštnostmi těchto ptáků a každého z nich si mohly i jemně pohladit, sledovat je v letu a při lovu kořisti. Získané vědomosti si na závěr zopakovaly a za každou správnou odpověď si zasloužily odměnu. Děti těmito setkáními zaujímají správný postoj k ohroženým druhům zvířat, proto jsou tyto návštěvy mezi dětmi velmi prospěšné.
za ŠD vych. Dvorníková Št.