Další setkání s kamarády ze ZŠ Dubí 2

Další setkání s kamarády ze ZŠ Dubí 2

Protože se umoudřilo počasí, děti ze ŠD z Dubí 2 se rozhodly nás navštívit se svojí pani vychovatelkou. Dohromady nás bylo přes 30, takže bylo docela rušno. Děti se rozdělily do šesti družstev a u stolů i na koberci si zahrály hry: Grabolo, Tripolo a Dubble. Družstva byla smíšená a tentokrát jsme nehrály o získání bodů, ale jen tak pro radost. Zbylý čas se využil k hraní podle výběru dětí. Odpoledne rychle uběhlo, proto jsme se rozloučily a děti z Dubí 2 odešly. Setkání se opět vydařilo a již teď se těšíme na další spolupráci.
Vychovatelka ŠD Iveta Petrová a děti z 2. oddělení