Děti na výstavě figurek ze šustí

Děti na výstavě figurek ze šustí

Aby děti školní družiny poznaly umění lidové tvořivosti, navštívily výstavu figurek z kukuřičného šústí, která je pro návštěvníky připravena v“ Domě s modrou krví.“ Na stěnách jsou obrázky, znázorňující z jakého konkrétního materiálu se tyto figurky vyrábějí a také postup lidové umělecké práce, které si děti též prohlédly, aby poznali co se vše dá využít pro tak kvalitní uměleckou činnost. Dále si děti obohatily vědomosti o činnosti lidí z venkova v minulosti, o nichž tyto figurky s náležitými rekvizitami znázorňovaly. Za ŠD vych. Št. Dvorníková