Divadlo kouzel Waldini

Divadlo kouzel Waldini

K zpestření programu ŠD přispělo divadlo kouzel „Waldini,“ které velmi děti pobavilo a podnítilo k přemýšlení a k překvapení. Děti byly zapojeny do akce kouzel a velmi se divily, co dovedou. Jednotlivým kouzlům nadšeně tleskaly a také si odnesly tajemství jednoho z nich.
Za ŠD vych. Št. Dvorníková.