Družinová talentmánie 2017

Družinová talentmánie 2017

V tomto zimním období žije školní družina přípravami a nacvičováním na soutěž talentu, nazvanou „Družinová talentmanie.“ Opět byly dětem nabídnuty tyto obory: taneční, hudební, dramatický, iluzionistický a výtvarný. V oboru tanečním se předvedly děvčata z 1. tř., do oboru hudebního si připravily vystoupení děti z hudebního kroužku „Veselé notičky,“ dále předvedly, jak se naučily hrát na flétnu. V dramatickém oboru rozesmály děti přítomné hosty zahranými humornými příběhy a nakonec bylo celé vystoupení zakončeno některými iluzionistickými triky. Jednotlivé obory hodnotila nezávislá porota čtyř starších žáků ze 7. tř. I když u některých dětí sehrála svou roli tréma, pochvalu si určitě zaslouží všichni účinkující za snahu a přípravu na toto klání. Za ŠD vych. Š. Dvorníková