Družinová talentmánie 2018

Družinová talentmánie 2018

Děti školní družiny měly možnost předvést svůj talent v každoroční soutěži nazvané „Družinová talentmanie.“ Opět byly dětem nabídnuty tyto obory: taneční, hudební, dramatický, iluzionistický a výtvarný. V oboru dramatickém hosté shlédli pohádku, kterou zahrály děti z 2. a 3. třídy, dále to byly dvě humorné scénky. V hudebním oboru zahrály děti z „Veselých notiček“ na své hudební nástroje a poté děvčata zazpívala píseň „Mráz“ za doprovodu kytary. Tři taneční skupiny se o vítězství snažily v oboru tanečním. Patero různých kouzel předvedli malí kouzelníci. Výtvarný obor, opět kromě přítomné poroty, která objektivně posuzovala všechna vystoupení, ohodnotili přítomní hosté. I když u některých dětí sehrála svou roli tréma, pochvalu si určitě zaslouží všichni účinkující za snahu a přípravu na toto klání. Za ŠD vych. Š. Dvorníková