Lednové vystoupení žáků s loutkovým divadlem

Lednové vystoupení žáků s loutkovým divadlem

Lednové vystoupení žáků s loutkovým divadlem

Velmi úspěšnou a oblíbenou aktivitou ve školní družině je nácvik a realizace loutkového divadla. Žáci si většinou ve skupinách po třech vytvoří svůj herecký tým. Pak si dle vlastního námětu nebo pomocí četby pohádkových knih přizpůsobí pohádkový příběh, který prezentují při odpočinkových činnostech spolužákům. Děti si touto formou činnosti aktivně posilují komunikační dovednosti, rozvíjí fantazii a dokáží pracovat v kolektivu, kde utváří kompromisy.

Veronika Mráčková