Malování na plátna

Malování na plátna

Během měsíce února 2021 si děti z 1. oddělení vyzkoušely malbu na plátno. Měly možnost poznat i jiný materiál nežli je papír nebo kreslící karton. Plátna byla využita v několika velikostech. Každý žák měl možnost využít své vlastní fantazie a plátno pomalovat vlastním námětem. Další novou zkušeností bylo pro děti využití malířských stojanů, které si každé dítě mohlo přizpůsobit podle velikosti a samozřejmě akrylové barvičky. Na ty se děti těšily. Jsou vhodné právě na plátna a jejich pestrobarevnost byla pro děti velikým lákadlem. Jako odměnou byla pro děti výstava jejich maleb na chodbě školy. V této činnosti by děti rády pokračovaly. Proto bude v brzké době vyhlášeno téma, které si děti samy vyberou.

Mráčková Veronika