Maškarní bál v družině

Maškarní bál v družině

Přibližně tři týdny se děti ve ŠD připravovaly na maškarní karneval, vyráběly si své masky. V den, kdy se maškarní odpoledne konalo, si ovšem také přinesly i kostýmy z domova, protože se konala soutěž o nejhezčí maškarní kostým z domova a také o nejhezčí vlastnoručně vyrobenou masku. Oddělení „Šikulíků“ hodnotilo masky „Včelek“ a naopak, „Včelky masky „Šikulíků.“ A protože si děti ve svých kostýmech a maskách připadaly jak v pohádce na zámku, naučily se tančit „Mazurku.“ Maškarní karneval byl jako každý rok zakončen diskotékovým rejem.
Za ŠD vych. Dvorníková Št.