Maškarní zábava ve školní družině

Maškarní zábava ve školní družině

Děti se velmi rády baví tím, že se převléknou za nějakou maškaru, aby byly někým jiným. Proto se také ve školní družině koná každoročně maškarní rej se zábavnými hrami a soutěžemi. Soutěže probíhaly ve dvou disciplínách. Děti soutěžily s vlastnoručně vyrobenou maskou a s maskou, kterou si přinesly z domova. Obě odd. se vzájemně ohodnotily. V této zábavě však není až tak důležité vyhrát, ale hlavně se zúčastnit a maškarní zábavu si opravdu užít. A kdo se letos zúčastnil, tak si ji opravdu užil, protože ani letos nechyběla závěrečná zábava a taneční rej. Za ŠD vych. Št. Dvorníková