Návštěva dětí ze školní družiny ZŠ Dubí 2

Návštěva dětí ze školní družiny ZŠ Dubí 2

Protože jsme se již ve škole i ve školní družině se vším seznámily a na všechno si zvykly, pozvaly jsme k nám na návštěvu děti ze školní družiny v Dubí 2 se svojí paní vychovatelkou Hanou Šírovou. Některé z dětí známe ze školek a s ostatními jsme se rychle seznámily. Ukázaly jsme kamarádům naší školní družinu. Společně jsme si pohrály s hračkami a stavebnicemi, zahrály jsme si hry a nakreslily pěkné obrázky. Bohužel čas, který jsme na společnou akci měly, rychle uběhl a my se musely rozloučit. Domluvily jsme se, že v nejbližší době návštěvu oplatíme a přijdeme se podívat do jejich školní družiny.
Děti z 2. oddělení školní družiny v Dubí 1 a Iveta Petrová