Pestrý závěr školního roku v družině

Pestrý závěr školního roku v družině

Závěr šk. roku je vždy ve školní družině nabytý zajímavými aktivitami. Vždy děti navštíví, v tomto velmi aktuálním čase, příslušnice policie, paní Iveta Ovčačiková, která obšírně a přesvědčivě děti varuje před nebezpečími, která je mohou o prázdninách potkat. Nejenže děti naslouchají jejím radám a příběhům z jejích služebních zkušeností, ale odpovídají na zadané otázky. Děti vlastnoručně vyrobeným dárkem vyjádřily své poděkování a od paní policistky také obdržely dárky. Na konci šk. roku také dochází k jeho zhodnocení a určité rekapitulaci a to formou vzpomínek na jeho průběh, prostřednictvím obrázků, ale také zhodnocením chování dětí a dlouhodobé soutěžní hry „PILNÉ VČELKY.“ Letos byly oceněni tito nejlepší žáci: děvčata: 1. místo – Kateřina Jandejsková, 2. místo – Kateřina Ševčíková a 3. místo Tereza Hlaváčková. Chlapci: 1. místo – Martin Kredba, 2. místo – Josef Sklenička a 3. místo obsadili dva chlapci a to Richard Soumar a Tomáš Nguyen. Vítězové byli oceněni věcnými dárky, kterými byly oceněni i vítězové DSMH „Pilné včelky,“ kde se úspěšnějšími tentokrát stala skupina „Žihadélka a k tomuto vítězství je dovedl jejich příkladný kapitán Vojta Kališ. Těšíme se až se zase všichni sejdeme v novém šk. roce.
Za ŠD vych. Št. Dvorníková