Pilné včelky – motivační soutěž

Pilné včelky – motivační soutěž

Pro zlepšení motivace ke všem činnostem a chování ve ŠD probíhá dlouhodobě soutěžně motivační hra (DSMH) pod názvem „Pilné včelky.“ Děti získávají body do sešitu ke svému jménu za jakoukoli prospěšnou činnost, hezké chování, v soutěžích atd. A mnoho dětí se opět snaží stát se i v 2. části této hry nejlepší pilnou včelkou. Držme jim k tomu palce, ať jim snaha vydrží a dočkají se úspěchu. Za odd. „VČELKY“ vych. Dvorníková Št.