Talentmánie

Talentmánie

Ve školní družině se sešli rodiče a příbuzní dětí, které školní družinu navštěvují, protože byli zvědaví, jak jsou jejich ratolesti šikovné. V letošním již 8. ročníku se soutěžilo v obvyklých pěti oborech: o. dramatický, o. hudební, o. iluzionistický, o. taneční a o. výtvarný. V dramatickém o. děti recitovaly, hrály divadlo. V hudebním o. zpívaly za doprovodu hudebních nástrojů, samy na nástroje hrály.

Zajímavé bylo vystoupení kapely z hudebního kroužku „Veselé notičky,“ neboť 14 členů této kapely hráli každý na nějaký hudební nástroj a zahráli melodii filmové písně „Ty lesovské stráně.“

Dále nechyběla ani zajímavá kouzla a taneční vystoupení. Anonymní výtvarné práce opět ohodnotili přítomní hosté, ale i porota starších žáků naší školy, která odpovědně hodnotila i ostatní vystoupení.

V letošní talentmanii zvítězili tito žáci:

1.kategorie – 1.tř.
hud. o. 1. m. – Šišková L., Šišková K., Sedláková M.
dram. o. 1. m. – Sedláková M.
Vv o. 1. m. – Hrbáč V., Švarc J.

2. kategorie – 2. – 3. tř.
hud. o. 1. m. – Humsová S.
Vv o. 1. m. – Schindlerová P.
dram. o. 1. m. – Semerádová B.
Kouz. o. – Hájek Š.
Taneční o. – Schindlerová P. a Zubková Š.

Za ŠD Št. Dvorníková