Vánoční besídka ve ŠD

Vánoční besídka ve ŠD

V předvánočním čase si rodiče a ostatní příbuzní dětí ŠD užili příjemné chvíle na vánoční besídce, kterou jsme s dětmi pro ně připravili. Nejprve se všichni sešli v 2. odd., kde hosté shlédli vystoupení dětí z kroužku „Veselé notičky“. Děti předvedly scénku se zpěvem známé vánoční koledy, dále ukázaly, jak si umí hrát s rolničkami při písni „Rolničky, rolničky“, nechyběla ani chvilka vánoční poezie a nakonec kulturní vložky zazněly křehké tóny laděných zvonků v dětských ručkách. Poté se hosté rozdělili do příslušných odd., kde si vyzkoušeli vánoční zvyky a také si mohly vyrobit něco hezkého na památku. Všichni se rozcházeli s báječnou předvánoční náladou. Vych. Dvorníková Š.