Vyhodnocení DSMH odd. „Pilné včelky“, ocenění vítězů.

Vyhodnocení DSMH odd. „Pilné včelky“, ocenění vítězů.

Ve ŠD odd „Pilné včelky“ byla ukončena 1. část dlouhodobě-soutěžně-motivační hry. Děti soutěžily ve 2 skupinách: 1. sk. „Křidélka“a 2. sk. „Žihadýlka.“ Názvy svých skupin si děti samy zvolily. Tato hra děti motivuje ke všem činnostem, které se v družině konají i k lepšímu chování, neboť i dle získaných smajlíků za chování dětem také přibývaly body. Dnes jsme zhodnotili s dětmi 1. část hry a dle vítězů v 1. části zvolili kapitány pro část druhou, která se bude konat od dubna do června. Těmito vítězi byli: ve sk. „Křidýlek“ Kateřina Ševčíková, s počtem 63 bodů a ve sk. „Žihadýlek“ Vojtěch Kališ, který získal 90 bodů a stal se tak absolutním vítězem. Celkem bylo oceněno 12 dětí.
Za 1.odd. „Včelky“ vych. Št. Dvorníková