Vystoupení herce – mima v družině

Vystoupení herce – mima v družině

Děti školní družiny přijel pobavit herec-mim pan Aleš Klačer. Z jeho zajímavých vystoupení jsme si vybrali program „Jak znáš své tělo.“ Protože ve ŠD nebyl pro tento program dostatečný prostor, konala se zábava ve školní jídelně. Děkujeme proto paní vedoucí jídelny za umožnění konání této akce ve ŠJ. Bylo opravdu k podivu, co lze říci pouhým pantomimickým projevem. Děti pohyby tohoto umělce napodobovaly, ale také velmi dobře poznávaly, co pohyby vyjadřuje. Dětem se vystoupení pana Aleše Klačera líbilo, protože mohly být během vystoupení v pohybu. Vych. Štefanie Dvorníková