100 let od vzniku ČSR

100 let od vzniku ČSR

Dne 25. 10. 2018 proběhl na Základní škole Dubí 1 projektový den zaměřený na „osudové osmičky“ v našich národních dějinách. Žáci si připomněli čtyřsté výročí vypuknutí třicetileté války, sté výročí konce první světové války, osmdesáté výročí podepsání Mnichovské dohody, sedmdesát let od únorového komunistického převratu či Pražské jaro 1968 a následný vpád vojsk Varšavské smlouvy. Dominantním výročím, na které byl projekt zaměřen, bylo sté výročí vzniku samostatného Československa. Do projektu byli úměrně svému věku zapojeni žáci celé školy. Pro děti z prvního a druhého ročníku byla připravena prezentace a přehlídka, během které jim jejich starší spolužáci z osmé a deváté třídy přiblížili osobnosti a módu první republiky. Žáky třetích až sedmých ročníků čekal bohatý program na celý vyučovací den. Nejprve se během zhlédnutí dokumentu seznámili se základními historickými fakty, svoji pozornost a znalosti si pak mohli prověřit při vyplňování pracovních listů. Dále i na ně čekala prezentace a přehlídka, připravená staršími spolužáky. Svoji kreativitu si vyzkoušeli v tematických výtvarných dílnách a při tvorbě nástěnek. Na závěr si zahráli vědomostní hru ve stylu „Riskuj“, při níž mohli zúročit poznatky získané v předchozích aktivitách. Do projektového dne byla zapojena doslova celá škola a každý se snažil odnést si z něj co nejvíce.

Mgr. Markéta Vágnerová, Mgr. Adéla Hufová