1. Dubské derby

Škaredá středa se v Dubí nesla v duchu sportu. Ve sportovní hale na Rudolfce se uskutečnilo velké dubské derby místních základních škol. Po slavnostním nástupu prvních sportovců, tedy chlapců z šestých tříd, proběhlo zahájení starostou města panem Ing. Jiřím Kašparem a děti se daly do zápolení.

Chlapci se utkali ve futsale, zatímco dívky ve vybíjené. První utkání celého dne vyznělo lépe pro ZŠ Dubí 2, jejíž žáci 6. třídy si po fotbalové stránce počínali výrazně šikovněji a zvítězili vysokým rozdílem. To žáky sedmé třídy ZŠ Dubí 1 nemohlo nechat chladnými a na soupeře udeřili stejnou silou. Ve výrazně kvalitnějším utkání zvítězili taktéž vysokým rozdílem. O celkovém skóre 6. a 7. třídy tak musely rozhodnout dívky ve vybíjené. Šťastnější byla děvčata z jedničky.

Soupeření starších žáků odstartovalo fotbalové utkání spojených osmých a devátých tříd. Zde své fotbalové kvality lépe ukázali, a to výrazně, chlapci z dvojky. Celkové skóre všech utkání je tedy 2:2 a opět rozhodnou dívky ve vybíjené. I v tomto utkání se ukázalo, že lépe vybíjí děvčata z jedničky, která tak strhla vítězství na stranu ZŠ Dubí 1. 

Celý den byly k vidění kvalitní sportovní výkony, které doprovázela skvělá divácká atmosféra a přátelská nálada, což byl hlavní cíl této akce. Všem sportovcům gratulujeme k výkonům a těšíme se na další sportovní zápolení. 

Speciální poděkování pak patří Gymnáziu J. A. Komenského v Dubí, jež k nám vyslalo dva studenty, kteří řídili chlapecká fotbalová utkání.