Adaptační pobyt v Chabařovicích

Adaptační pobyt v Chabařovicích

V týdnu od 12. – 16. 9. se uskutečnil adaptační kurz v Chabařovicích, kde se vystřídaly celkem dvě skupiny dětí. První část týdne vyjelo přes 70 žáků z druhého stupně, které následně vystřídalo 62 dětí povětšinou z prvního stupně. Žáci měli příležitost poznat lépe nejen své spolužáky a žáky z jiných tříd, ale i další učitele. Vzájemné stmelení a poznávání kolektivu tak bylo nastartováno prostřednictvím různorodých aktivit. Někteří vyrazili na Vaňovské vodopády, na jezero Milada či na Větruši, jiní zase do Muzea města Ústí nad Labem. Nechyběly ani hry v táboře, opékání buřtů nebo společná diskotéka či stezka odvahy, kterou zorganizovali starší žáci svým mladším spolužákům. I když nám počasí vždy nepřálo, nenechali jsme si náladu zkazit ani vytrvalým deštěm.

Všichni žáci si adaptační kurz užili, hlouběji se poznali a my, učitelé, si opět uvědomili, jak úžasné a šikovné děti na ZŠ Dubí 1 máme.