Badatelská hodina v 5. A

Badatelská hodina v 5. A

Žáci 5. A se stali na jednu vyučovací hodinu badateli. S paní učitelkou Blahoutovou prozkoumávali mikroskopem nerosty, hmyz, kostry živočichů a jiné. Naučili se pracovat s digitálním mikroskopem a zjistili, co vše díky němu mohou objevovat.

Žáci si hodinu moc užili a už se těší na další mikroskopování.