Badatelský den

Badatelský den

Čtvrtek 19. ledna proběhl ve stylu badatelském. Hned první vyučovací hodinu se přišli naši páťáčci podívat do chemicko – přírodovědné laboratoře. V rámci hodiny přírodovědy se poprvé seznamovali s mikroskopy, kde za doprovodu užaslých výkřiků a neskutečného nadšení měli možnost zkoumat botanické a zoologické vzorky. O tom se ale dozvíte podrobněji v samostatném článku.

Co však nenechalo dnešní den nikoho chladným, bylo podrobné zkoumání vnitřních orgánů v rámci výuky anatomie těla. Do rukou se nám dostalo srdce prasete s částí aorty, ledvina, slezina, játra, průdušnice a další části orgánových soustav. Největší zajímavostí však pro žáky 8. tříd bylo oko, kterému jsme se podívali tzv. „na zoubek“ a zkoumali ho podrobněji. Žáci byli před samostatným bádáním a mikroskopováním seznámeni s preparační soupravou, která byla pro náš den velice důležitá a nezbytná. Mezi žáky se našli tací, které naše dvouhodinovka naprosto uchvátila, ale samozřejmě byli i ti, kteří raději zůstávali stranou a sledovali náš zájem jen po očku a z dostatečné vzdálenosti. I když není každý zkoumání vnitřních orgánů nakloněn, přesto si zaslouží veliké uznání. Za výdrž a hrdinství. No a budoucí zdravotní sestřičky, doktoři přírodovědci a vědci? Těm uděluji pochvalu za jejich ohromné nadšení.

Ing. Martina Blahoutová