Hodiny bruslení

Hodiny bruslení

V průběhu měsíců září a října podnikli žáci pátých až devátých tříd cestu na Teplický zimní stadion, kde si vyzkoušeli své umění pohybu na ledě. Bruslení bylo rozděleno na několik skupin, žáci z pátých a šestých tříd měli to štěstí, že své, mnohdy i první krůčky na bruslích zkoušeli pod dozorem trenérky ÚKK Ústí nad Labem. Další skupiny takové štěstí neměli a zdokonalovali se pod vedením svých tělocvikářů. To ovšem vůbec nevadilo, ukázalo se totiž, že s postupujícím věkem přicházejí i bruslařské zkušenosti.

Jsme rádi, že mnozí podnikli své první kroky na bruslích právě s námi. Zároveň doufáme, že se všem začínajícím tento druh zimního pohybu zalíbil natolik, aby ho vyhledávali sami. Naopak zkušené bruslaře chválíme za jejich umění a doufáme, že se budou dále zdokonalovat – třeba i znovu s námi v příštích letech.