Laboratorní práce čtvrťáků

Laboratorní práce čtvrťáků

Tento týden čtvrťáci navštívili odbornou učebnu fyziky, kde dělali laboratorní práce na téma „teplota“. Nejprve si zopakovali základní informace o teplotě, jednotkách teploty nebo třeba různé druhy měřidel teploty.

Následně přistoupili k praktické části hodiny. Snažili se dokázat, že ruce nejsou objektivním měřidlem teploty a ne vždy se na ně můžeme spolehnout.