Mikroskopování v 4. A

Mikroskopování v 4. A

Hodinu přírodovědy čtvrťáci strávili v odborné učebně mikroskopováním vnitřních orgánů prasete. Nebyla to naše první badatelská hodina a tak se již zkušení badatelé vrhli do práce s nadšením a hodinu si náramně užili. Prozkoumávali jsme např. srdce prasete s částí aorty, ledvina, slezina, játra, průdušnice a další části orgánových soustav.