Naše první „laborky“- 4. A

Naše první „laborky“- 4. A

I tak by se dalo pojmenovat dnešní ráno třídy 4. A. Hned první vyučovací hodinu si žáci měli možnost poprvé vyzkoušet v naší chemicko-přírodovědné odborné učebně práci badatelů. Vytvořili osm skupin, z nichž každá skupinka obdržela digitální mikroskop. Cílem bylo naučit se tyto optické přístroje ovládat a zkoumat objekty živé a neživé přírody. Ať už se jednalo o bezobratlé či obratlovce, bylo vidět, že si všichni přišli na své. Čelist jezevce, zuby prasete, peří papoušků a páva, kůže hada, křídla motýlů, těla můr či žihadlo sršně rozhodně nenechalo nikoho chladným. A když se děti měly možnost podívat na krystalky soli, minerál chalkopyrit nebo slídu, bylo zřejmé, že to, co viděly na obrazovce počítače, pro ně bylo velikým překvapením.

Vyučovací hodina utekla jako voda a protože se první „laborky“ všem žákům náramně líbily, slíbili jsme si, že ve druhém pololetí uskutečníme další „badatelskou show“. Tentokrát ve znamení chemických pokusů.

 

Ing. Martina Blahoutová