Návštěva v Květině, z.s.

Návštěva v Květině, z.s.

Žáci 9. třídy ZŠ Dubí 1 byli v rámci volby povolání navštívit komunitní centrum Květina, z.s. v Dubí Pozorce. Seznámili se s činností centra, se službami a aktivitami, které nabízí, i s jeho prostory. Dozvěděli se, co obnáší práce v sociálních sužbách, jaké obory je potřeba vystudovat i jaké předpoklady je potřeba pro práci v sociálních službách splňovat. Prostor byl i pro hru a v závěru měli žáci plno otázek, na jejichž základě se rozproudila zajímavá diskuse.

Mgr. M. Vágnerová