Projektový den ve 4. A

Projektový den ve 4. A

Projektový den s názvem Vliv médií proběhl v pátek 23. 6. ve 4. třídě. Nejprve jsme si vysvětlili nové pojmy a následně jsme o nich diskutovali. Velkou pozornost jsme věnovali reklamě. Ve skupinách jsme úspěšně obstáli v kvízu „Jak znám reklamy“. Několik známých znělek reklam jsme si i zanotovali a v závěru jsme si sami zkusili reklamu vymyslet a poutavě představit.