Slavnostní předávání slabikářů v 1. B

Slavnostní předávání slabikářů v 1. B

12.12. se 5.B opět vydala navštívit žáky z 1.B. Nejdříve jsme si společně zasoutěžili, poté si každý páťák našel jednoho prvňáčka a společně pracovali. Žáci 1.B nám přečetli, co už umí a co se naučili. Po krásném čtení jsme jim slavnostně předali slabikáře a poblahopřáli. Na oplátku nám 1.B zahrála pohádku O kohoutkovi a slepičce. Vše se nám moc líbilo! 5.B