Vánoční dílničky u našich přátel v Bannewitz

Vánoční dílničky u našich přátel v Bannewitz

Advent je čas, ve kterém se scházíme a trávíme čas s nejbližšími. Stalo se již tradicí, že si v tomto předvánočním období výběr žáků druhého stupně připraví vánoční dílničky pro děti třetích tříd z našeho partnerského města. Letos tomu nebylo jinak, naše cesta vedla do GS Bannewitz, kde na nás čekali natěšení žáci tří tříd.

Chlapci a děvčata z naší základní školy již mají s partnerskými akcemi nemalé zkušenosti, proto se výborně zhostili role učitelů, skvěle pracovali s dětmi a také si procvičili své jazykové znalosti. Připravili si prezentaci o Vánocích a vánočních zvycích v České republice a také jednotlivá stanoviště vánočních dílniček. Děti si vyrobily různé vánoční ozdoby, s radostí ozdobily tradiční perníčky a vyrobily si další předměty s vánoční tematikou.

Celé dopoledne proběhlo v příjemné přátelské atmosféře. Opět jsme si uvědomili, že jen podobná pravidelná setkávání a opravdu fungující spolupráce pomáhá prolamovat bariéry a ostych mezi lidmi různých států a národností.