Velikonoční workshop

Velikonoční workshop

4. 4. 2023 proběhl na ZŠ Dubí 1 již tradiční Velikonoční workshop. Jednotlivé třídy se proměnily v tvůrčí dílničky, kde si děti pod vedením pedagogů vytvořily a poté odnesly domů výrobky s velikonoční či jarní tematikou. Nechybělo ani občerstvení, které s pomocí vyučujících nachystali samotní žáci.

Příjemným doplněním odpoledne pak byl kulturní program v podobě tanečního vystoupení kroužku orientálního tance, divadelního představení kroužku Funny English a pěveckého a hudebního vystoupení sboru Hvězdičky.

Celá akce se vydařila a účast byla opravdu hojná.