Vícedenní seminář v Terezíně

Vícedenní seminář v Terezíně

Dne 6. – 7. 10. 2022 se uskutečnila exkurze do Památníku Terezín, které se účastnili společně se studenty chomutovského gymnázia i naši žáci 8. třídy. Seminář započal v Bohušovicích nad Ohří, kam jsme přijeli vlakem. Pěšky žáci absolvovali cestu do Terezína. Právě „onu cestu“, kterou během války musely jít tisíce Židů – děti, dospělí, ale i staří lidé. 

Po úvodní přednášce nás čekala prohlídka města, kde jsme se dozvěděli plno nových informací o vzniku a funkci ghetta za druhé světové války. Žáci si prohlédli kolumbárium, krematorium, muzeum ghetta a expozice v Magdeburských kasárnách – právě zde jsme i nocovali. Jistě nezapomenutelný zážitek nás čekal odpoledne, kde jsme se on-line setkali s pamětnicí přeživší holocaustu paní Evelinou Merovou, která nám velmi poutavě vyprávěla o hrůzách 2. světové války. Společný večerní workshop, který probíhal na půdě Magdenburských kasáren (v době fungování ghetta zde bylo divadlo, kde Židé skutečně trénovali a zkoušeli různá představení), byl dovršením náročného dne plného dojmů a emocí. 

Druhý den dopoledne bylo pak věnováno prohlídce Malé pevnosti, která v době nacistické okupace sloužila jako věznice.   

Exkurze tematicky doplnila informace o holocaustu a 2. světové válce a už jen samotná atmosféra nejen v žácích vyvolala silný emotivní zážitek. 


Děkujeme Vzdělávacímu centru Terezín a Gymnáziu Chomutov za zprostředkování tohoto semináře. 

 


 Mgr. Adéla Hufová, Mgr. Eva Šístková