Výbuch a střelba v chemické laboratoři

Výbuch a střelba v chemické laboratoři

V pátek 10. března 2023 zažili žáci 8. a 9. třídy v chemické laboratoři nejenom výbuch, ale i střelbu. Na první pohled by se mohlo zdát, že došlo k násilnému přepadení s následnou explozí, ale všechny čtenáře musím uklidnit, že se jednalo o chemickou show. Tu nám v plném nasazení předvedli studenti z VŠCHT Praha, kdy nám opět dokázali, že chemie je úžasný, zajímavý a strhující obor.

Hodiny moderní chemie se tentokrát nesly v duchu chemie životního prostředí a přeměn energií. Cílem bylo žákům přiblížit, co ochrana životního prostředí znamená v praxi a co všechno lze pod tímto pojmem nalézt. Výklad nebyl přednáškou v pravém slova smyslu, ale interaktivním a kontaktním programem. Žáci byli podněcováni k diskuzi, hodina probíhala formou dialogu s množstvím pokusů. Řešila se anomálie vody, filtrace jako jeden z hlavních úpravárenských kroků při přípravě pitné vody. Zajímavým tématem byly také těžké kovy, ATB a mikroplasty ve vodě a jejich škodlivý vliv na lidské zdraví.

V druhém bloku zaměřeným na přeměny energií byly předvedeny modely strojů na získávání energie různými způsoby. Ať už se jednalo o funkční zmenšený model parního stroje či methanolového, Peltierova a vodíkového článku. Probírány byly výhody a nevýhody elektromobilů a v neposlední řadě přišla na řadu i přehlídka vzorků ropy, včetně produktů z ní vyrobených.

Ovšem největší úspěch měla demonstrace výstřelu z perkusní pistole. Střílelo se z otevřeného okna naší učebny chemie. Ač by se mohlo zdát, že byl pokus nebezpečný, opak byl pravdou. Pistole se totiž ládovala jen střelným prachem a ucpávkou, nikoliv kulkou. Zdání však mohlo klamat, neboť výstřel byl značně hlučný. Všichni, co měli možnost být u toho nebo ti, kteří se v inkriminovanou dobu procházeli kolem okolí školy, mi dají za pravdu. Za tento závěrečný pokus sklidili studenti vysoké školy veliký potlesk a nám nezbývá, než jim poděkovat za příjemně strávené dopoledne a jejich nadšení pro věc.

Ing. Martina Blahoutová