Znovu na stopě…

Znovu na stopě…

Jak už bývá na naší škole zvykem, i letošní páteční říjen jsme měli příležitost uvítat vzácnou a milou návštěvu z Prahy. Studenti z Vysoké školy chemicko – technologické k nám tentokrát zavítali se scénářem Forenzní chemie. Název odborný, ale pro znalce detektivních příběhů více než známý. Jednalo se totiž o daktyloskopii a zajišťování a analýzu stop na místě zločinu.

Žáci 7. – 9. tříd se tak v první části přednášky měli možnost aktivně zapojit do snímání vlastních otisků prstů, jejich zviditelnění daktyloskopickým práškem a někteří si dokonce za pomoci lupy troufli i do určení druhů papilárních linií na rukou.

Druhá část scénáře se nesla v duchu důkazů krve a ostatních tělních tekutin. Děti měly možnost nahlédnout i do oboru biochemie, kde jim byla představena DNA s jejími přepisy, defekty a onemocněními. A nejenom to. Žáci se dozvěděli i podstatu PCR testů a nejeden zůstal překvapený ve chvíli, kdy z úst studentů VŠCHT zaznělo, že PCR testy mají své místo v biochemii již 40 let, ba co víc, za tento objev byla udělena Nobelova cena.

Poslední část přednášky byla zaměřena na zápachy a tzv. „elektronický nos“, jímž se detekují zakázané látky ve vzduchu. A protože jsou zbraně často oblíbeným tématem, i balistika si našla ve scénáři své místo.

Nejvíc nás ovšem asi dostalo vyprávění o zajímavých kriminálních případech, nad kterými zůstával rozum stát. Když všem účastníkům navíc připomenu slovo „chimérismus“, myslím, že mi dají za pravdu J.

Závěrem nutno podotknout, že i když plných šest vyučovacích hodin bylo věnováno pouze chemii, celý den se nesl ve velice příjemné, uvolněné a přátelské atmosféře. „Znovu na stopě“ forenzní chemii a zločinu jsme díky VŠCHT měli příležitost být po čtyřech letech.

 

Ing. Martina Blahoutová