Česko – finsko – estonský workshop

Česko – finsko – estonský workshop

Ve středu 24. 04. jsme na naší škole zažili netradiční Finsko-estonský workshop, kterého se zúčastnili vybraní žáci a učitelé. Akci ráno zahájil pan ředitel Mgr. Jan Holub spolu s panem starostou Petrem Pípalem a ihned poté se všichni rozdělili do 4 skupin, ve kterých spolupracovali zahraniční studenti spolu s našimi českými. Jedna skupinka se věnovala drátkovaní s korálky, druhá v keramické dílně vyráběla malé sovičky, které má naše škola ve znaku a ze kterých se následně vyrobí společný obraz, třetí skupinka smažila palačinky a koblížky a čtvrtá se zúčastnila komentované prohlídky v Domě porcelánu s modrou krví. Workshop byl zakončen společným zhodnocením a příslibem možné spolupráce se zúčastněnými estonskými a finskými školami. Workshop se líbil všem a dokonce se z něj zrodila nová přátelství jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Studenti mezi sebou hovořili anglicky i německy a mnohdy se nebáli improvizovat, což je velmi důležité. Určitě se všichni těšíme na další akci se zahraničními studenty a učiteli. Na závěr bych ráda poděkovala naší paní zástupkyni Mgr. Haně Dubnové, která tyto náročné akce zvládá skvěle organizovat a zároveň se jich aktivně účastní!

Bc. Lenka Šlechtová, učitelka anglického jazyka na ZŠ Dubí 1