Česko – německý workshop

Česko – německý workshop

Česko – německý workshop

Rok utekl jak voda a opět nastal čas pro již tradiční akci určenou především žákům čtvrtých tříd naší školy a partnerských škol v Possendorfu a Bannewitz.

Jedná se o další z pravidelných akcí, kterými naplňujeme a budujeme skutečnou přeshraniční spolupráci a rozvíjíme přátelské vztahy.

Zahájení sedmého workshopu za účasti starosty města Dubí proběhlo v krásných prostorách Modrodomu.

Zde si děti dekorovaly hrnky, které si po vypálení mohly odnést na památku domů. Druhým stanovištěm byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kde si žáci prohlédli zbrojnici a seznámili se s náročnou prací hasičů. V keramické dílně si děti vyrobily sovičky a v kreativní dílně se drátkovalo. Vždy po 45 minutách se skupiny vystřídaly.

Atmosféra na stanovištích byla tradičně výborná – ZŠ Dubí 1 a školy z Bannewitz a Possendorf intenzivně spolupracují již od roku 2011, takže přátelské vztahy jsou dávno navázány a fungují. Dětem vůbec nevadila jazyková bariéra, našly totiž společný jazyk v angličtině, kterou zvládají na podobné úrovni.

Při loučení jsme si znovu uvědomili, že jen podobná pravidelná setkávání a opravdu živá spolupráce pomáhá prolamovat bariéry mezi lidmi různých států a národností. Již teď se moc těšíme na další akci, kterou bude v současné době schválený projekt „Společně poznáváme krásy přírody“, letos připravený německou stranou. Jedná se o pětidenní sportovně – jazykový výjezd 40 žáků druhého stupně do saského Papstdorfu. Na závěr chceme poděkovat paní Mgr. Janě Tanzmannové, paní Martině Vlkové, dubským hasičům pod vedením pana Roberta Wegerta, panu BcA. Janu Kotyzovi, paní Kerstin Ryssel a všem učitelům, kteří tento krásný den pomáhali připravit. Velký dík patří též panu starostovi Christophu Frösemu, který si ve svém nabitém programu našel čas a přijel se na všechny stanoviště podívat.

Mgr. Hana Dubnová