Den dětí na Školním náměstí

Den dětí na Školním náměstí

První červnový den je svátkem dětí. Rozhodly jsme se tedy, že po dlouhé distanční výuce musíme tento den řádně oslavit! Třídy 3. B, 4. A, 4. B a 5. A společně vyrazily směr Paraplíčko. Zde jsme žáky rozdělily do několika skupin tak, aby se jednotlivé třídy navzájem seznámily. Skupinky pak samostatně chodily po vyznačené trase, kde na ně čekaly úkoly různého charakteru.

Žáci si při plnění úkolů zopakovali učivo jak z českého jazyka, matematiky, přírodovědy, ale také hudební výchovy. Nově se většina dětí setkala s Morseovou abecedou. Po splnění každého úkolu soutěžící vyluštili tajenku, která obsahovala název přírodního materiálu. Danou přírodninu pak museli najít a vložit do krabičky od vajec. Nejrychlejší družstva byla odměněna perníkovou medailí. Všichni zúčastnění pak dostali sladkou odměnu.

Moc jsme si celé dopoledne užili a již teď se těšíme na další společnou akci. 🙂