DEN ZEMĚ na Školním náměstí

DEN ZEMĚ na Školním náměstí

Jako každý rok, tak i letos se naše škola věnovala oslavám Dne Země. Tentokrát jsme téma zaměřili na přírodní katastrofy. Žáci byli rozděleni do osmi skupin, ve kterých účinně spolupracovali, hledali řešení a na jednotlivých stanovištích vzájemně soutěžili. Děvčata i chlapci zhlédli zajímavé a poutavé dokumenty o tornádu, sopkách, asteroidech a tsunami, seznámili se s pojmy jako epidemie, pandemie a dozvěděli se zajímavosti týkající se morové nákazy. Tvůrčí skupiny vymýšlely ve verších básně, skládaly na téma požáru pexesa, hledaly v osmisměrkách anglická slovíčka, zakreslovaly pomocí atlasu do slepých map sopky Evropy, skládaly puzzle a vyhledávaly odpovědi na otázky týkající se lavin.

Ve finále si pak žáci připomenuli, jak se chovat během letního grilování a na stanovišti první pomoci si osvěžili znalosti zdravovědy. Den Země byl dynamický, hravý a zábavný, ze kterého si děti odnesly nejen spoustu nových poznatků a informací, ale i dobrou náladu.