Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Jedno známe přísloví praví „Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem“. Ne každý s tímto výrokem souhlasí, pravdou však zůstává fakt, že schopnost domluvit se cizím jazykem je dnes jedním z hlavních faktorů, které významně ovlivňují úspěch a spokojenost jak v profesním, tak i osobním životě. Důležitost učení se cizím jazykům se každoročně připomíná v rámci oslav Evropského dne jazyků. Jako každý rok, i letos jsme se do těchto oslav řádně zapojili. V rámci projektového dne, jenž proběhl 1. dubna, se naši žáci vydali na cestu po různých státech světa. Na své cestě žáci navštívili například Spojené státy americké, Německo, Austrálii, Francii, Itálii, a další. Vyučující cizích jazyků společně se studentkami pedagogické fakulty si pro žáky připravili zajímavé úkoly. Na každém stanovišti se tak naši studenti prostřednictvím hravého učení seznámili s charakteris­tickými znaky, zvyklostmi a tradicemi daných státu. Celý den probíhal jak jinak, než v anglickém jazyce. Cílem dne bylo nejen představit různé státy světa, ale zároveň i motivovat žáky ke znalosti a učení se cizích jazyků.

Mgr. Kristina Illéšová