Hodina moderní chemie ve 4. a 5. třídě

Hodina moderní chemie ve 4. a 5. třídě

Ve středu 14. 12. 2016 navštívili ZŠ Dubí 1 studenti VŠCHT, aby dětem ukázali hodinu moderní chemie, tentokrát zaměřenou na zdravou výživu – téma se jmenovalo O výživě hravě, zdravě. Cílovou skupinou byli žáci čtvrtých tříd a páté třídy. Každé třídě byla věnována jedna vyučovací hodina. Děti pak byly rozděleny do tří skupinek a střídaly se na stanovištích, kde se jim vždy věnoval jeden ze studentů. Zábavnou formou tak byly seznámeny s tím, jak se stravovat zdravě a přitom chutně.