Hodiny moderní chemie

Hodiny moderní chemie

Předposlední listopadovou středu si měli žáci 8. a 9. třídy možnost na vlastní kůži ověřit, že chemie je věda zábavná, hravá a barevná. Během šesti vyučovacích hodin, které u nás milí lektoři z VŠCHT strávili, se děti staly svědky pokusů s luminiscencí, tekutým dusíkem, třaskavým plynem a řady dalších experimentů. Přemýšlely nad otázkami, jak by se mohly získat z hadice gumové střepy nebo jak lze vyrobit mlhu nebo pěnu „pro slony“. A nejen to. Protože se přednášky nesly i v duchu potravin, žáci se měli možnost dozvědět řadu zajímavostí ze světa uzenin, Coca Coly, zdravých i škodlivých „éček“ či energetických nápojů. Jako sladkou tečku na závěr pak žáci dostali vynikající smetanovou zmrzlinu, kterou jim lektoři sami připravili. Všem se listopadová středa plná pokusů a bádání moc líbila a my se budeme těšit na prosinec, kdy k nám vzácná návštěva z VŠCHT zavítá znovu. Tentokrát s novým scénářem „O výživě hravě a zdravě“, který je namířený pro 4. a 5. třídy.