Myslíme na naše seniory

Myslíme na naše seniory

Žáci Základní školy Dubí 1 se zapojili do dobrovolné výzvy Myslíme na naše seniory, jejímž cílem bylo potěšit klienty domovů důchodců v Dubí, kteří se vlivem nelehké situace dostali do sociální izolace. Zapojilo se celkem 40 žáků z prvního i druhého stupně, a to nejrůznějším způsobem: děti přinesly obrázky s povzbuzujícími vzkazy, básničky, dopisy, příběhy, vlastnoručně vytvořené časopisy a drobné umělecké výrobky. Chtěli bychom tímto jako škola poděkovat dětem i jejich rodinám za to, že část svého času věnovaly lidem, kteří v této době potřebují podpořit. Všechny práce budou předány klientům Podkrušnohorských domovů sociálních služeb, kde jistě najdou a potěší svého adresáta.

Kolektiv pedagogů ZŠ Dubí 1