Myslíme na vás

Myslíme na vás

Vážení rodiče, milí žáci, uvědomujeme si, že v současné době jsou skupiny lidí, které se kvůli nelehké situaci dostaly do sociální izolace, jedná se teď zejména o seniory. A my bychom chtěli právě seniorům z Dubí udělat radost. Rádi bychom zapojili děti z naší školy a využili jejich nápadů a tvůrčích schopností. Pro žáky z prvního stupně to znamená třeba nakreslit obrázek (libovolný styl i velikost) doplněný vzkazem, který by měl svého adresáta především potěšit. Od žáků druhého stupně očekáváme v rámci českého jazyka- slohu či literatury, aby vymysleli příběh či vytvořili báseň s ilustrací, prostě cokoliv, co vykouzlí v této obtížné době úsměv na tváři. I tady může být součástí obrázek. Jakákoliv aktivita bude brána jako součást distanční výuky a bude vítána a oceněna jedničkou. Pokud se do této výzvy děti budou chtít zapojit, své hotové a podepsané práce mohou předat v úterý 5.5. a 12.5. v budově ZŠ Dubí 1 na Školním náměstí službě, která je převezme a uloží do „karanténní krabice“. Po uplynutí bezpečné doby budou předány seniorům v Podkrušnohorském domově sociálních služeb, kde jistě najdou a potěší svého adresáta. Nebuďme lhostejní, udělejme společně radost těm, kteří to nyní skutečně potřebují!

Děkujeme, pedagogové ZŠ Dubí 1.