Němčina nekouše

Němčina nekouše

Němčina nekouše je projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, jehož cílem je zvýšit zájem žáků základních škol o výuku německého jazyka jako druhého cizího jazyka.

A proč je užitečné umět německy? Důvodů je mnoho. Němčina je nejen jazyk našeho nejbližšího souseda. Dvě třetiny hranic našeho státu tvoří hranice s německy hovořícími zeměmi, tj. se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskem. S těmito zeměmi máme společné dějiny. Němčina byla a stále je jazykem kultury, vzdělanosti, vědy. Znalost německého jazyka zvyšuje možnost uplatnění na trhu práce atd.

15. října 2015 se aktivně do projektu „Němčina nekouše“ zapojili žáci šesté a sedmé třídy. Ve škole jsme přivítali lektorku – animátorku, která pracovala se skupinou šesťáků, kteří mají za sebou jeden měsíc výuky němčiny. Program byl připraven i pro dvě skupiny sedmáků.

Lektorka se snažila žáky různými jazykovými metodami, především formou různých her, motivovat k učení německého jazyka. Cílem projektu je zábavnou formou podpořit chuť a zájem o jazyk našich sousedů. Většině žáků se netradiční hodina německého jazyka líbila.

Mgr. Hana Dubnová