Novosedlický dopraváček

Novosedlický dopraváček

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 proběhla soutěž „Novosedlický dopraváček“. Do této soutěže se přihlásilo 20 základních škol z okresu Teplice. Tato akce byla určena pro žáky třetích tříd. Naší školu reprezentovali P. Ngujen, M. Šitt, K. Velátová a N. Paurová. Nevedli si vůbec špatně.

První disciplínou byl znalostní test, týkající se dopravy, dále následovala zdravověda a znalost dopravních značek. Na místě dohlíželi a zároveň bodovali dopravní policisté. Vše se hodnotilo i trestnými body. V první části se náš tým pohyboval kolem čtvrtého místa. Závěr soutěže patřil jízdě podle pravidel silničního provozu. Bohužel zde hrála velkou roli nervozita. Po jízdě dle pravidel jsme obdrželi 16 trestných bodů a to nás posunulo na konečné 14. místo.

Akci provázelo hezké počasí a dobrá nálada. Každý z účastníků soutěže dostal malý dárek.

Bc. Štěrba Rudolf