Oblastní muzeum v Mostě

Oblastní muzeum v Mostě

Ve čtvrtek 19. listopadu se žáci ZŠ Dubí 1 zúčastnili exkurze do Oblastního muzea v Mostě. Jednalo se o žáky sedmého, osmého a devátého ročníku. Cílem exkurze bylo seznámit se s historií a přírodními zajímavostmi regionu. Žáci byli rozděleni do několika skupin a každé z nich se věnoval průvodce, který je provedl po stálých i aktuálních expozicích. M. Vágnerová